Pallokerho-35 ry;n sääntömääräinen syyskokous

Pallokerho-35 ry;n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 22. marraskuuta 2019 kello 18:00.
Kokouspaikka: Ravintola Kaski, Latokartanonkaari 23, 00790 Helsinki
Kokoukseen ilmoittautuminen 20.11.2019 mennessä: 

KOKOUSASIALISTA:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat (2),
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) hyväksytään kokouksen työjärjestys
4) käsitellään ja hyväksytään muutokset seuran sääntöihin
                      Sääntömuutosehdotukset kokonaisuudessaan saa pyytämällä sähköpostilla: 
                      Olennaisimmat muutokset:
                      a) hallituksen jäsenmäärän muutos (nyk. 8, esitys 6-8)
                      b) kokoukset voidaan kutsua muullakin sähköisellä medialla kuin sähköpostilla
5) Päätetään varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja kannatusjäsenmaksun suuruus
6) Vahvistetaan seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kaudelle
7) valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet (4) erovuoroisten tilalle
8) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa varamiehineen seuraavalle vuodelle.
9) käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Pallokerho-35 ry hallitus
Helsinki 15.11.2019